دکتر مژگان سپاه منصور

روانشناس
Dr.M-SepahMansour

معرفی اساتید 

دکتر مژگان سپاه منصور، روانشناس و مشاور با سابقه فعالیت از سال 1383، یکی از اساتید همکار با مجموعه روان طبیب هستند.

حوزه های تخصصی و سوابق حرفه ای سرکار خانم دکتر سپاه منصور بشرح ذیل می باشد.

مطالب بلاگ روانشناسی و روانپزشکی
0 +

مشاوره آنلاین در روان طبیب

حوزه‌های تخصصی دکتر مژگان سپاه منصور: 

– فردی ( اضطراب و افسردگی)

– بین فردی ( شکست عاطفی ، خیانت زناشویی)

– شیوه های فرزند پروری، تعامل والد و فرزند

سوابق حرفه ای دکتر مژگان سپاه منصور:

– دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا شماره 250

– عضو هیئت علمی دانشگاه از سال  1378

– دارای سابقه کار تخصصی در کلینیک های تخصصی روانشناسی

– عضو کمسیون تخصصی روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

– داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی

– روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

– روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

– سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

– عضوهیات تحریریه مجله روانشناسی اجتماعی

– عضو کمیته علمی چهارمین همایش انجمن روانشناسی تربیتی ایران دانشگاه تهران

– عضو کمیته علمی پنجمین همایش روانشناسی مدرسه . انجمن روانشناسی تربیتی

– عضو کمیته علمی کنگره روانشناسی صلح دانشگاه شهید بهشتی

– عضو کمیته علمی اولین و دومین و سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

– عضو کمیته علمی  اولین و دومین و سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.دانشگاه شهید چمران.

– عضو کمیته علمی کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

– عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان.

– عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

– عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استتثنایی دانشگاه آزاد اسلامی

– عضو کمیته علمی  همایش علمی کودکان استتثنایی . دانشگاه تهران.

– عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شایعه.

– عضو هیات داوران جایزه علمی یادواره دکتر کاردان.دانشگاه تهران

تضمین روان طبیب

۱۰۰٪ حفظ حریم شخصی

جزئیات مشاوره محرمانه خواهد ماند.

رضایت تضمین شده

اگر از کیفیت مشاوره راضی نبودید،‌هزینه به شما عودت می‌گردد.

مشاوران تایید شده

همه پزشکان و مشاوران طی یک فرآیند دقیق تایید شده‌اند.