دکتر بهروز دولتشاهی

روانشناس
Dr.Dolatshahi

معرفی اساتید

دکتر بهروز دولتشاهی، روانشناس و روان درمانگر یکی از اساتید همکار با مجموعه روان طبیب هستند.

حوزه های تخصصی و سوابق حرفه ای آفای دکتر دولتشاهی بشرح ذیل می باشد.

مطالب بلاگ روانشناسی و روانپزشکی
0 +

مشاوره آنلاین در روان طبیب

حوزه های تخصصی:

– روان درمانگر فردی، بین فردی و عاطفی

– زوج درمانی

– پیش از ازدواج

سوابق اجرايی:

– انجام فعاليت های بالينی شامل ارزيابی و تشخيص و رواندرمانی از سال 75 
– دانشيار روانشناسی بالينی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
– عضو بورد روانشناسی بالينی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 87 تا کنون
– عضو کميته روانشناسی بالينی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ايران از سال 88 تا کنون
– عضو هيئت مديره انجمن روانشناسی ايران از سال 85 تا 91
– مشاور دفتر بهداشت و سلامت روان دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوری
– مشاور منابع انسانی قوه قضاييه در انتخاب قضات از سال 95 تا کنون

– روانشناس هيئت مميزه معاونت منابع انسانی قوه قضاييه از سال 96 تا کنون
– سوپروايزر بالينی دانشجويان دوره دکتری و فوق ليسانس در کلينيک جامع توانبخشی سينا و اسما
– سوپروايزر بخش روانشناسی بالينی بيمارستان روانپزشکی رازی تهران
– عضو هيئت تحريريه مجله روانشناسی معاصر
– عضو هيئت تحريريه مجله انگليسی زبان Practice of clinical psychology
– مشاور تحقيقاتی شركت تحقيقات بازاريابی اشاره از سال 78 تا کنون
– مشاور منابع انسانی بانك مسكن طی سال های 90 تا 95
– مشاوره منابع انساني توانير  83 تا 86
– عضو كميته انتشارات هيئت داوران دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
– عضو كميته علوم اعصاب دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
– عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
– عضو كميته برنامه ريزی استراتژيك دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

تضمین روان طبیب

۱۰۰٪ حفظ حریم شخصی

جزئیات مشاوره محرمانه خواهد ماند.

رضایت تضمین شده

اگر از کیفیت مشاوره راضی نبودید،‌هزینه به شما عودت می‌گردد.

مشاوران تایید شده

همه پزشکان و مشاوران طی یک فرآیند دقیق تایید شده‌اند.

وقت جلسه با آقای دکتر بهروز دولتشاهی

جهت وقت مراجعه آنلاین با آقای دکتر بهروز دولتشاهی همین حالا با شماره 09368811987 تماس بگیرید و یا در واتساپ به کارشناسان ما پیام دهید.